ProduktySielaff

SIVARIO SERIE

Automat je koncipován jako zástavbová verze. Lze konfigurovat pro příjem jak vícecestných, tak i jednocestných obalů s jejich následným zkopaktněním (slisováním). Díky modulární konstrukci se může systém optimálně přizpůsobit požadavkům každé prodejny a umožňuje také zároveň velmi dobrou údržbu jednotlivých komponentů.

Detail produktu