Produkty

Výdejní automaty

Výdejní automaty jsou určené pro výdej, resp. prodej různého zboží. Evidenci výdejů vede připojený počítač, který může být napojený na centrální databázi.

Automaty se liší způsobem výdeje - spirálový nebo s 3D-mechanizmem. Způsob výdeje ovlivňuje množství druhů a kapacitu vydávaných výrobků. Podrobnější popis jednotlivých automatů naleznete v daných kapitolách.

Použití našich automatů usnadňuje logistiku se spotřebním zbožím ve firmách. Online stav spotřebního zboží zpřesňuje objednávky. Důslednou evidencí všech výdejů oprávněným osobám dochází ke snížení spotřeby rychloobrátkového zboží. Automat umožňuje i vytvořit konsignační prodejní sklad externí dodavatelské firmy.

Výdejní automaty přináší tyto výhody pro Vaši firmu

 • ušetření skladníka nebo času mistra
 • nonstop výdej
 • jednoduchá obsluha
 • snadné nastavení při změně vydávaného sortimentu
 • dokonalý přehled o stavu skladu nástrojů
 • automatické objednávání nástrojů
 • přehled o spotřebě nástrojů jednotlivými zaměstnanci (pro srovnání)
 • možnost omezování výdeje speciálních výrobků různým zaměstnancům
 • přiřazení nástroje až ke třem různým kategoriím (např. středisko, operace, stroj, ...)
 • odebrání nástroje až v okamžiku potřeby
 • zvýšení bezpečnosti proti odcizení nástrojů

Automat generuje v požadovaném čase různé sestavy denní, týdenní, měsíční:

 • html kód - čtěte stavy přímo v těle e-mailu
 • excel tabulky - dle předlohy či si vytvořte svoji vlastní
 • cvs soubory - posílané po LAN či na FTP server - možnost strojového

Co lze z našich automatů vydávat:

 • 1. Nástroje, vrtáky, frézy, závitníky, destičky
 • 2. Ochranné pracovní pomůcky, rukavice, brýle, masti na ruce, špunty do uší
 • 3. Brusné kotouče (do průměru 180 mm, jednotlivě či balené, krabice s brusnými kotouči, unašeče, kartáče)
 • 4. Mazadla, tmely, lepidla
Sielaff

ASK 200

Výrobky jsou vydávány patentovaným systémem 3D podavače, jehož řízení je napojeno na počítač, který eviduje všechny pohyby na skladě - jak naskladnění, tak i jednotlivé výdeje přiřazené k oprávněné osobě, která si je vyzvedla. Výdej automatu je zabezpečen roletou, která zabraňuje vybrání zboží.

Detail produktu
Sielaff

WA MAXI

Výdejový automat je určen pro výdej různých výrobků, které jsou často spotřebovány ve výrobním procesu. Jedná se o různé nástroje (vrtáky, frézy,…), řezné destičky, ale i o ochranné pomůcky (rukavice, brýle, špunty do uší,….) či další spotřební zboží (špičky ke svářečkám, kartuše s tmely, mazadly, spreje, …).

Detail produktu
Sielaff

BDS

Mit dem Zusatzmodul für unsere Heißgetränkeautomaten kommt der passende Deckel auf den Becher.

Detail produktu
Sielaff

Modul na vracení nástrojů

Tento modul lze použít např. pro sběr nástrojů. Zaměstnanec se přihlásí v master automatu (např. ASK200), kde si vybere vracené zboží, důvod vrácení (nástroj k přebroušení, nepotřebné zboží, poškozené zboží, apod.).

Detail produktu