Různé / Modul na vracení nástrojů

Tento modul lze použít např. pro sběr nástrojů. Zaměstnanec se přihlásí v master automatu (např. ASK200), kde si vybere vracené zboží, důvod vrácení (nástroj k přebroušení, nepotřebné zboží, poškozené zboží, apod.).

Modul na vracení nástrojů

Modul vytiskne samolepku s čárovým kódem této operace, kterou zaměstnanec nalepí na vracené zboží pro kontrolu a vhodí vrácený nástroj do modulu. Poté obsluha zkontroluje stav vráceného zboží podle seznamu z automatu. O vracení zboží sestaví automat report a ten odešle e-mailem.

Rozměry modulu jsou v183 x š300 x h600 mm.