SPIRÁLOVÉ AUTOMATY / Automaty na cukrovinky, bagety a chlazená jídla

SPIRÁLOVÉ AUTOMATY / Automaty na cukrovinky, bagety a chlazená jídla

SÜ-Serie a SN-Série jsou série automatů založené na bázi výdeje jednotlivě baleného zboží tlačnými spirálami. Svou kapacitou jsou vhodné i na místa s vysokou frekvencí prodeje. Paleta nabídky se může pohybovat od klasických cukrovinek po zboží, které vyžaduje skladování při teplotách nižších než 4 stupně Celsia, např. bagety, chlazená jídla.

Novinka: Automat SÜ 2020 SoftDrop a SN 48 SoftDrop jsou automaty s inovovaným výtahovým systémem pro možnost výdeje křehkého zboží jako jsou jogurty, čerstvé ovoce a zelenina, vakuově balená hotová jídla či nápoje ve skleněných lahvích.

Naše automaty na cukrovinky, bagety a chlazená jídla splní každé přání, které se týká velikosti plochy umístěného automatu, jeho kapacity a variability nastavení a samozřejmě grafického designu ploch automatu jako takového. Grafiku čelní i bočních stran automatu lze na přání zákazníka přizpůsobit interiéru místnosti, na němž je automat provozován.